جواب-معمای-ورودی-دانشگاه-هاروارد-اختلاف

از adpin، مطالب ادپين
پرش به: ناوبری، جستجو

پس از رابطه با آن دیگر ازدواج نمی کنند

پس از رابطه با آن دیگر ازدواج نمی کنند

پسرابطه با آن دیگر ازدواج نمی کنند - جواب-معمای-ورودی-دانشگاه-هاروارد-اختلاف.

...[ويرايش]

( جواب-معمای-ورودی-دانشگاه-هاروارد-اختلاف ) یک آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به نتایج تحقیق بر روی ۵۰ پسری که با دوست ان خود [ جواب-معمای-ورودی-دانشگاه-هاروارد-اختلاف ]